XLN-t

Keytube

De keytube is een metalen koker die in een muur wordt gemonteerd. In de koker wordt een sleutel geplaatst. Voor de sleutel is er een afdekplaat waardoor deze onzichtbaar is. Deze is normaal gezien vergrendeld. De afdekplaat kan evenwel ontgrendeld worden via een alarm centrale. Dan kan men deze verdraaien en de sleutel nemen. Het systeem bevat allerlei detectoren om de toestand van de keytube te kunnen monitoren.

De ontwikkeling van dit product werd in nauwe samenspraak met de klant gedaan, zodat elk aspect van gebruik, veiligheid, kostprijs, installatie en onderhoud optimaal op de toepassing is afgestemd.

Het bijzondere aan dit product is de integratie van (fijn)mechanica en elektronica. Dit is een sterkte van XLN-t.